Posts tagged with girişimcilik


Girişimcilik! Bu ruhu taşıyan ve fikirlerini hayata geçirmek üzere fırsat kollayan kişiler! Hiç bu uğurda kendinizde ve çevrenizde olması gereken araç ve gereçleri düşündünüzmü? Dünyanın her bir yanında, yaşanan coğrafi bölge ve kültürün etkisiyle yüzlerce…