Posts tagged with Release Management


Yazılım geliştirme süreçlerinde bizlere hız katan bir diğer unsur, proje çıktılarının, ürettiğimiz paketlerin hızlı bir şekilde kullanıma ve dağıtıma hazır hale getirilmesidir. Özellikle dağıtık mimarilerde, kapsamlı yığınlar içeren kütüphanelerin sürekli proje içerisinde kalması, derlenmesi fazladan…